Nagrobki pojedyńcze

Nagrobki pojedyncze charakteryzują się mniejszym wymiarem gabarytowym od podwójnych. Ich wymiar dla planowanego pochówku powinien być w granicy 1,4 – 1,3 metra szerokości oraz długości standardowej 2,3 metra. Jeżeli nie planuje się już pochówków, pomnik granitowy może być pomniejszony i wtedy ma funkcję pamiątkową. Pomniki wykonywane są tylko z granitów. Marmur nie jest odpowiednim materiałem na pomniki ze względu na swą kruchość.